ഏറ്റവും മികച്ച സെയിൽസ് കിറ്റ് - നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടപെടലുകൾ. .

GTranslate സഹകാരി

സെപ്റ്റംബർ സെപ്തംബർ 29 ചൊവ്വാഴ്ച

Cient Recientemente este traje es realmente una pequeña estrella! മുച്ച ജെന്റെ വിയേൻ എ എം പാരാ ഹേസർ പ്രെഗുണ്ടാസ് സോബ്രെ എസ്റ്റെ ട്രാജെ, ¡വൈ ല്യൂഗോ ലോ എക്സ്പ്ലിക്കറ എൻ എൻ ഡിറ്റാലെ!

En el kit incluye:

-മിസ് ലാ മോഡ്

0.15mm pestaña de extnsión x 4 cajas

0.15 D മിക്സ് × 1

0.15 D14 × 1

0.15 D13 × 1

0.15 D12 × 1

-കജാ ഡി ലോസ് കോസ്മാറ്റിക്കോസ് x 1 പിസി

-സോപ്ലാഡോർ ഡി ഐയർ റോജോ x 1 പിസി

-cinta médica profesional x 2 pc

-അനിലോസ് ഡി പെഗമെന്റോ x 50 പീസുകൾ

-പിൻസാസ് ഡി ESD x 2 pcs

-ജെൽ പാർച്ചുകൾ ഡി ലോസ് ഓജോസ് x എക്സ്എൻഎംഎക്സ് പീസുകൾ

-സെപില്ലോ നീഗ്രോ x 100 പീസുകൾ

-പെഗമെന്റോ ഡി റാപ്പിഡോ സെക്കഡോ 5ml × 1pc

-ക്രീമ ഡി നീക്കംചെയ്യൽ പാരാ പെഗമെന്റോ 5g × 1pc

-മിക്രോസെപില്ലോ × 100pcs പ്ലാറ്റഫോർമ × 1pc


എസ്റ്റെ എസ് എൻ‌ലേസ് ഡി കോം‌പ്ര:

https://www.myeyelashstore.com/collections/eyelash-extension-kit/products/kit-1x1

വോയ് എ എക്സ്പ്ലിക്കർ cómo utilizar cada herramienta la siguente:

1.cepillo pequeño: para limpiar las pestañas.

2.primer de pestanas: limpiar las pestañas antes del injerto.

3.primer de pegamento: Aplicar a las pestañas postizas y pegar con ms firmeza

4.plataforma de vidrio: കൊളോക്കർ പെഗമെന്റോ

ക്സനുമ്ക്സ.ചിംത: ലെവംതെ ലോസ് പ́ര്പദൊസ് Y സെപരെ ലാസ് നേടിയെടുക്കാൻ ഇ ഇൻഫീരിയർ പെസ്തഞസ്.

6.Anillos: പോണർ എൽ ഡെഡോ പാരാ ഫെസിലിറ്റാർ എൽ ഇഞ്ചെർട്ടോ ഡി പെസ്റ്റാനാസ്

7.Pinzas de ST11 y ST15: la pinza recta de izquierda se usa para mover las pestañas.

ലാ പിൻസ കർവ കോൺ ലാ മനോ ഡെറെച്ച സെ ഉസാൻ പാര എൽ ഇഞ്ചെർട്ടോ കാപിലാർ വൈ സോൺ മ്യു പ്രിക്റ്റിക്കാസ്.

8.Secador de soplar: sople el pegamento en las pestañas después del injerto

9.Cepillo: peine las pestañas injertadas

10.Endoscopio oral: se usa para ver el efecto de las pestañas injertadas.

1 അഭിപ്രായം

  • ജെസ്: നവംബർ 05, 2018

    En cuanto tiempo real llega a México ??? . അൽ മൊമന്റോ ഡി ക്വറർ ഹാസർ ലാ കോംപ്ര ഡൈസ് അൽമാകോൺ ചൈന എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഡിയാസ് .. മെക്സിക്കോ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്-എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഡിയാസ്

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക