മിസ്സ്ലൊളോഡ് 5 pcs 0.20mm D curl ഫ്ലാറ്റ് കണ്ഫേം എക്സ്റ്റെൻഷൻ

ബൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഐലാഷ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ മിസ്‌ലാമോഡ് സോഫ്റ്റ് മിങ്ക് തെറ്റായ കണ്പീലികൾ

$ 26.70 USD $ 31.41 USD

വലുപ്പം
അളവ്

വിവരങ്ങൾ

ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

3 അവലോകനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു അവലോകനം എഴുതുക

ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ ആമസോണിൽ കാണുക

5 നക്ഷത്രങ്ങൾ പുറത്ത്


5 നക്ഷത്ര
4 നക്ഷത്ര
3 നക്ഷത്ര
2 നക്ഷത്ര
1 നക്ഷത്ര

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക