മിസ്സ്ലാംടഡ് ഇരുണ്ട തവിട്ടുനിറം 16 വരികൾ കണ്പോളകളുടെ വിസ്താരം മിങ്ക് ലീലകൾ മൃദു റഷ്യൻ വോള്യം ഫേക്ക് ലാഷുകൾ നിറം പ്രകൃതി വ്യാസികൾ 0.07pcs / ലോഡ്

Misslamode Dark brown 16 lines Eyelash Extension mink eyelashes soft

$ 8.95 USD

ചുരുൾ
വണ്ണം
ദൈർഘ്യം
അളവ്

വിവരങ്ങൾ

1LOT =1Tray

1Tray =16 വരികൾ

തിക്ക്നസ്:0.07 / 0.10

കർവൽ:സി / ഡി

Single length : 9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/mix in different tray.

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക