കണ്ഫ്യൂഷന്

Training Mannequin Head for Eyelash Extension | Miss LaMode

$ 19.16 USD $ 30.00 USD

അളവ്

വിവരങ്ങൾ

  • ഇനത്തിന്റെ തരം:Makeup Tool Kit
  • മെറ്റീരിയൽ:PP(PP)
  • മോഡൽ നമ്പർ:തല
  • ക്വാണ്ടിറ്റി:1
  • ദൈർഘ്യം: 25 സെന്റ്
  • പുരുഷൻ:സ്ത്രീകൾ
  • aeProduct.getSubject ()

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക