വോളിയം ലാഷ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് മിസ്സ്ലാംകോഡ് GS10 സുവർണ്ണ വർണ്ണ സാമഗ്രികൾ

വോളിയം ലേഷ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പ്രത്യേകമായി മിസ്സോലോഡ് പൊൻ വുഡ്ഡ് സ്ലൈസറുകൾ

$ 12.26 USD $ 20.00 USD

അളവ്

വിവരങ്ങൾ

GS10 HONORABLE GOLDEN COLOR TWEEZERS പ്രത്യേകിച്ച് 3D വോളിയം മിങ്ക് കണ്ഠം വിപുലീകരണം Lashes സൗജന്യ ഷിപ്പിംഗിനായി


ഉപഭോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ ആമസോണിൽ കാണുക

5 നക്ഷത്രങ്ങൾ പുറത്ത്


5 നക്ഷത്ര
4 നക്ഷത്ര
3 നക്ഷത്ര
2 നക്ഷത്ര
1 നക്ഷത്ര

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക