റിട്ടേണും എക്സ്ചേഞ്ചുകളും

ദി മൈലേലാഷ് സ്റ്റോറി പ്രോമിസ്

നിങ്ങൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് തിരികെ നൽകുക! നിങ്ങളുടെ മൈലേലാഷ്ടോർ ഉത്പന്നങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നണം. നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ വസ്തുക്കളുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പാഴ്സൽ ലഭിച്ച് ആദ്യത്തെ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായ റീഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിലുള്ള യഥാർത്ഥ പാക്കേജിംഗിലുള്ള ഇനം നിങ്ങൾ തിരികെ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ്.

പണം മടക്കിനൽകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പാഴ്സൽ തിരികെ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

Myeyelashstore.com ൽ നിന്നു മാത്രം വാങ്ങാവുന്ന ഇനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ അംഗീകൃത റീട്ടെയിലറിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, മടക്കസന്ദർശനത്തിനായി ഒരു റജിസ്റ്റർ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക.

* അന്തർദേശീയ വരുമാനം ചുവടെയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കാണാൻ കാണാം.

സ്റ്റെപ് 1

Info@myeyelashstore.com ലേക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കുക

സ്റ്റെപ് 2

നിങ്ങൾക്ക് എത്രയൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മടക്കി അയക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് സ്ഥിരീകരിക്കുക.

ഷിപ്പിംഗ് ചെലവുകൾക്കായി മാത്രം ഈടാക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും (ഇതിൽ വരുമാനം ഉൾപ്പെടുന്നു); ഉല്പന്നത്തിന്റെ മടക്കസന്ദർശനത്തിനായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈടാക്കാനുള്ള യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഇല്ല.

സ്റ്റെപ് 3

റീഫണ്ടുകൾ XeyX-5 ബിസിനസ്സ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ Myeyelashstore Lashes- ൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ റീഫണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ അയയ്ക്കും.

QUALIFICATIONS

  • നിങ്ങളുടെ പാക്കേജ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിട്ടേണുകൾ അയയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
  • വസ്തുക്കൾ ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രസീതി കൂടാതെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പാക്കേജിംഗിൽ തിരികെ മെയിൽ ചെയ്യണം.
  • ഫൈനൽ വിൽപ്പന: 'അവസാന വില്പന' എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഏത് പാസ്സും അന്തിമമാണ്, തിരികെ നൽകാനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല.
  • മൈനലാ സെസ്റ്റോർഷ് പുസ്തകം ഒരു ഫിനിഷ് വില്പന വസ്തു ആണ്. ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് എക്സ്ചേഞ്ച് / റിട്ടേൺ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക