മിസ്സലാംഡ് എഫ് ഗ്ല്യൂ 10ml / 5 ബോട്ടിൽ Fatase ഡ്രൈ

Misslamode 10ml / bottle F type the best glue with black color

$ 9.70 USD

വലുപ്പം
അളവ്

വിവരങ്ങൾ

  • 10 ml and 5 ml F glue,
  • ദ്രുതഗതിയിലുള്ള കണ്പോളകളുടെ വിപുലീകരണം പതറി
  • ഇത് ഉണങ്ങാൻ 1-2 സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു; കണ്പോളകളുടെ വിപുലീകരണത്തിന് ശേഷം, ഇത് ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
  • തണുത്ത സ്ഥലത്തിനകത്ത്, ഷെൽഫ് ലൈഫ് (തുറക്കാത്തത്) എൺപത് മാസമാണ്.
  • തുറന്നതാണെങ്കിൽ, അത് 1 മാസത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം, ദയവായി ഇത് ~ 37 ~ 45 ℉ (3 ~ XNUM ℃) ൽ നൽകുക.

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക