കണ്മണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് മിസ്സലാം കോഡ് റേഡിയോ ജേഡ് സ്റ്റോൺ

കണ്മണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് മിസ്സലാം കോഡ് റേഡിയോ ജേഡ് സ്റ്റോൺ

$ 3.02 USD $ 3.90 USD

ലോത്ത്
അളവ്

വിവരങ്ങൾ

കണ്ഫുലിംഗ് എക്സ്റ്റന്ഷനുകള് പ്രയോഗിക്കുമ്പോള് ഇത് പായ്ക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, തണുത്തതും മിനുസമാര്ന്നതുമായ ഉപരിതല കാരണം പശ നീളം കുറയ്ക്കും

വ്യാസമുള്ള: 5cm

ഉപരിതലത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗ്ലൂ പാലറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

1pc- ൽ നിന്നുള്ള സൗജന്യ ഷിപ്പിംഗ്!

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ തിരയുക